Gwarancja producenta / dystrybutora

W przypadku, gdy wystąpi braku zgodności towaru z umową, Konsumenci i przedsiębiorcy na prawach konsumenta mają prawo dokonać reklamacji na podstawie Gwarancji.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

• Opis 
• Ilość 
• Jakość 
• Funkcjonalność

Zgodnie z przepisami prawa konsumenta Klienci składając reklamację mogą w pierwszej kolejności wybrać wymianę lub naprawę towaru, jeżeli to możliwe.

Rękojmia 

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej przysługuje przedsiębiorcom będącym osobą fizyczną, dla którego zakup ma charakter zawodowy. Kupujący ma możliwość zgłoszenia Rękojmi w przypadku, gdy nabyty towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową tj. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć, lub o których istnieniu Usługodawca zapewnił Kupującego.

Wada prawna może m.in. polegać na tym, iż zakupiony towar jest własnością osoby trzeciej.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, bardzo prosimy o wypełnienie formularza reklamacji oraz odesłanie go wraz z reklamowanym towarem na adres:

Grupa Beautica ul. Milionowa 25/27, 93-193 Łódź 
lub na adres e-mail: 
reklamacje@beautica.pl

wpisując w tytule wiadomości "Reklamacja"

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki.

Pobierz Formularz reklamacji

Produkt dodany do ulubionych